تماس سریع

02191015105
02195111541

درخواست مشاوره

نام و نام خانوادگی:  
استان و شهر محل سکونت:  
شماره تلفن همراه:    
اینستاگرام عمر پاسارگاد فیسبوک عمر پاسارگاد لینکداین عمر پاسارگاد
logo-samandehi

آیین نامه شماره ۱۹ بیمه مرکزی

شورای عالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) موسسات بیمه موضوع تبصره 7 ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم را که طی نامه شماره 5661.3780.20 مورخ 2537.03.09 مورد موافقت مزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است در 4 ماده در جلسه مورخ 2537.04.17 تصویب نمود:

ماده یک – موسسات بیمه باید داراییهایی را که از محل ذخیره فنی احتیاطی خریداری شده است طبق مقررات این آیین نامه در ستون داراییهای ترازنامه خود جداگانه منعکس نمایند.

ماده دو – نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) برای موسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

الف – اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی.

ب – اوراق بهادار و اسناد قرضه تضمین شده بوسیله دولت یا سپرده بانکی حداکثر پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی.

اوراق بهادار شامل اوراق زیر است:

الف – سهام، اوراق قرضه و یا مشارکت در شرکتهایی که در ایجاد و یا اداره انبارهای عمومی کالا فعالیت دارند، به شرطی که در هر شرکت از ده درصد و مجموعا" از بیست و چنج درصد ذخیره فنی احتیاطی تجاوز نکند.

ب – سهام و یا مشارکت در شرکتها و طرحهایی که در رشته های کشاورزی، دامداری صنعتی معدنی و یا خدماتی که از طرف بانکها یا سایر موسسات تخصصی اجرا یا تصویب و نظارت میشود، به شرطی که مجموع آنها از ده درصد ذخیره فنی احتیاطی تجاوز نکند.

ماده سه – نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) برای نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران عبارتست از:

الف – اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی.

ب – سپرده های بانکی حداکثر پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی.

ماده چهار – سرمایه گذاری از محل ذخیره فنی احتیاطی جز در مواردی که به موجب این آیین نامه تعیین شده ممنوع است و در غیر اینصورت در سال مربوط ذخیره فنی احتیاطی به جمع درآمد مشمول مالیات موسسه بیمه اضافه خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه عمر پاسارگاد میباشد.
طراحی و توسعه وب سایت از وب آواک.